Confidențialitarea și protecția datelor cu caracter personal

Vezi aici politica GDPR si Cookies aici

Vânzătorul pune în practică măsuri tehnice şi organizatorice adecvate în vederea asigurării securităţii prelucrării datelor cu caracter personal ale Clienţilor săi.
Datele personale ale Clienţilor persoane fizice (nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, adresă de domiciliu, adresă de livrare) sunt colectate pentru următoarele scopuri pe care respectivii Clienţi le acceptă şi îşi exprimă acordul cu privire la ele: executarea Comenzii, informarea Clienților privind situația Contului lor, informarea Clienților privind evoluția și starea Comenzilor, evaluarea Produselor oferite, activității comerciale de promovare a Produselor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire şi monitorizare a vânzărilor și comportamentul Clienţilor, precum şi înregistrarea în unul sau mai multe registre ale abonaţilor.

Clientului persoană fizică îi sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate la sediul social al mobstore vă puteți exercita, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, dreptul de a vi se confirma faptul că datele personale sunt sau nu prelucrate de Vânzător. De asemenea, printr-o cerere similară transmisă la aceleaşi coordonate, Clientul îşi poate exercita dreptul de intervenție asupra datelor, după cum urmează: i. rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date, în special a datelor incomplete sau inexacte; ii. transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Datele cu caracter personal ori informaţii cu privire la Comenzi pot fi furnizate, la solicitare, organelor de cercetare şi de urmărire penală ori instanţelor de judecată sau altor instituţii ce beneficiază de astfel de prerogative instituite de lege.
mobstore Mobilier SRL este înregistrată ca operator de date la ANSPDCP, nr. de notificare 9501. mobstore Mobilier SRL prelucrează datele cu caracter personal furnizate voluntar de dumneavoastră în scopuri de reclamă, marketing şi publicitate precum şi pentru furnizarea de bunuri şi servicii. Pe viitor, aceste date ne permit să vă ţinem la curent cu activitatea noastră. Datele nu vor fi dezvăluite unor terţi. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi la dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Departamentului Marketing. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Datele dumneavoastră vor fi transferate în Austria exclusiv în vederea stocării şi prelucrării în limitele acceptului dvs.