GARANŢII
Toate Produsele comercializate de Mobstore beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor.

Mobstore nu oferă nicio altă garanţie suplimentară faţă de garanţia oferită de producători pentru unele dintre Produsele comercializate.

În cazul Produselor cărora le este ataşată o garanţie, Clientul va primi la livrare pentru fiecare Produs care beneficiază de garanție un certificat de garanție cu toate informaţiile necesare referitoare la termenele și condițiile garanției.

În cazul certificatelor de garanție emise de producători, Produsul reclamat defect în perioada de garanție trebuie prezentat direct la cel mai apropiat centru de service menționat în certificat. Acest centru autorizat de producător va prelua întreaga responsabilitate a rezolvării garanției.

Lipsa la livrare a certificatului de garanție al Produsului trebuie semnalată în maxim 48 (patruzecișiopt) de ore de la semnarea documentului de livrare a Produselor, prin trimiterea unei sesizări la adresa de poştă electronică a Vânzătorului. Orice sesizare ulterioară nu va fi luată în considerare.

Mobstore se obligă să transmită în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost sesizată de către Client, certificatul/certificatele de garanţie lipsă, fără încasarea unor costuri adiţionale de la Client.

SESIZĂRI / RECLAMAŢII
Pentru sesizări sau reclamații legate de Produsul achiziționat, Clientul are la dispoziție formularul de contact din cadrul Site-ului. Sesizările vor fi analizate de Vânzător în decurs de 14 zile de la primirea lor, urmând ca de îndată după soluţionarea lor să îi fie comunicat
Clientului un răspuns.